Güvenilir Hocalar

Güvenilir hocalar, halkın en zor problemleri ile ilgilenerek havas ilimlerinin en sık kullanılan vefk ilmi yöntemlerini kullanarak insanlara yardımcı olmaya çalışan hocalardır. Çoğu insanların problemleri vefk ile çözülebilir. Güvenilir hocalar muska-vefkhazırlamadan önce yıldıznameye bakarak burçlar ve yıldızların insan üzerindeki çeşitli zamanlarda ortaya çıkan etkilerini inceler, vefki doğru zamanda hazırlayarak, gerekli enerjileri harekete geçirirler. Güvenilir hocalar birçok ruh hali ve manevi hastalıkların tedavisi için, evlenmek isteyen kızların kısmetini açtırmak için, sevdiğine kavuşmak isteyen insanları sevdiklerine bağlamak için, kolay doğum için kısmet ve müşteri celbi için ve daha birçok iş için çalışmalar yaparlar.

 Güvenilir Hocalar Nasıl Çalışır?

Bir Medyum Hoca alanında gerçekten bilgili ise her şeyden önce vefk ilmini ve burçlar ilmini bilmelidir.  Her burcun belli zamanlarda belli durumların etkisi altında olduğunu bilirler. Kendilerine başvuran insanların doğum tarihlerine bakarak en doğru şekilde burçlarını tayin ederler. Burç tayin edilmeden vefk hazırlama işine girişmezler. Ele aldıkları sorunun çözümü için gerekli olan hüddamlarla kontak kurarlar. Bu hüddamlar iyi niyetli ve yardım etmeyi seven değerli varlıklardır.  Güvenilir hocalar burç ilimini iyi bildikleri için, vefk  yazımında doğru zamanlamayı bilirler.

Örnek vermek gerekirse koç burcu Merih yıldızına aittir, ateş tabiatlıdır,  koç burcunun dostu ikizler burcu, koç burcunun düşmanı yengeç burcudur. Boğa burcunun Yıldızı Zühre yıldızıdır, boğa burcunun tabiatı topraktır, boğa burcunun dostu yengeç; düşmanı aslan burcudur. Güvenilir hocalar, aynı zamanda yıldızların kendi aralarındaki ilişkileri de detaylı olarak bilmelidir.  Söz gelimi, Zühal, Müşteri, Merih , Güneş Zühre, Utarit ve Ay yıldızlarının birbirinden etkilendiğini bilmelidir. Ay uydumuzun dostu Müşteri yıldızı düşmanı ise Merih yıldızıdır.

Güvenilir hocalar, vefki terkip ederken, Yıldızname bilgisini temel alarak bu işlemi yaparlar. Yani işin içine dünyanın çok ötesindeki boyutları katarlar. Bu boyutlarda cinler, periler ruhlar ve daha bir çok varlık,  astral boyutların sakinleri olarak bulunurlar. Her şeyin en temel yapısı enerji olduğundan dolayı, ve enerjinin asla yok edilemez bir güç olmasından yola çıkarak, güvenilir medyumlar,  sadece form değiştirebilen ve bu güç ile insanlara bazı yararlar sağlamayı amaç edinirler. Cin de insan gibi, temelde enerjiden başka bir şey değildir, ancak formları ve var oldukları boyutlar farklıdır.

Ancak bilinmesi gereken, bu enerjilerin birbirilerinden tamamen bağımsız olmadıkları, zaman zaman bu enerjilerin etkileşim içine girebilecekleridir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.